Co můžeme říci k vystupování z těla

Dočasné a vědomé vystupování z těla (viz sekce Východiska, stránka Zázraky se dějí, obrázky Komunikační model Tvořivého ducha-člověka…) někteří označují také jako vymístění, vybavení, exteriorizace, astrální cestování atd. Jako vše v lidském životě i vymístění je zkouškou daného jedince, jak s touto dovedností naloží. Nepovažujeme ho za projev vyspělosti, i když do určité míry s ní souvisí, ale v životě člověka to není ten hlavní činitel. Jsou bytosti, které si pro svou dočasnou lidskou existenci, byť jsou velmi vyspělé-znalé, tuto dovednost omezí s cílem poznávat svět, do nějž vstoupily, takto „neúplné“. Stejně se můžeme setkat s méně znalými bytostmi, které jí naopak vládnou velmi dobře. Dostaly příležitost vyzkoušet si, kam až jejich láska dosáhne – jak s vymístěním naloží? Jsou i takové, které mají ve svém životním plánu (osudu, karmě) nastaveno, že se jim vymístění otevře až splní určité podmínky. Další si tuto dovednost ponechaly aktivní od začátku daného lidského bytí a jiné se naopak rozhodly, že celý svůj život stráví bez ní. Každý dle svých potřeb a možností. Myslíme si proto, že z těla by měl vystupovat jenom ten, kdo opravdu chce a komu to nedělá potíže. A samozřejmě ten, kdo je připraven na to, co ho čeká.

Cílem by vždy mělo být rozšíření vlastního poznání s láskou, bez touhy vyniknout, ovládnout a podobně. Pokud vymístění takto užíváme, je to velmi užitečná dovednost, která nám může pomoci mnohému se naučit, mnohé pochopit a dokonce sebe sama velmi účinně léčit. Můžeme ji využít také k pomoci ostatním. Zážitky z vymístění jsou nezapomenutelné. Od setkání se s bytostmi mimo tělo, přes návštěvu jiných světů, po ztrátu fyzických pocitů jako je velikost, hmotnost, nahoře, dole, vlevo, vpravo… Celkově se Vám „hmotně“ velmi uleví. Můžete třeba procházet zdí… jednoduše se „přemisťovat“ kamkoliv. Alespoň tak člověk vnímá vymístění dle našich poznatků a zkušeností. Přitom se nikam nepohybuje, jen si promítá obrazy, které ho zajímají a vnímá je. K tělu je bytost „připojena“ nehmotným, zjednodušeně energetickým, vláknem-kabelem, které má omezenou „délku“ a „pevnost“. Může proto dojít k jeho přerušení a tělo tzv. umře. Z tohoto pohledu je velmi důležité vymístění trénovat i provádět v klidu a po přípravě na vše, co by se mohlo během něj stát. První vymístění mohou být provázena úvahou o tom, zda se vrátit zpět nebo vědomě spojovací vlákno přerušit. Vjemy, pocity bývají úžasné a překonávají všechna kritéria, která daný člověk o kráse, o své existenci a o Univerzu dosud měl. Na tento svět jsme však přišli mnohé vykonat, mnohému se naučit. Odcházet z něj předčasně a tímto způsobem by bylo v rozporu s našimi životními plány. Pamatujme si také, že zkouškám se nevyhneme ani teď ani potom. Poznání je smyslem naší existence…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *