Možná úskalí Breussovy metody

Breussova metoda (BM) se stává předmětem neustále rostoucího zájmu. Jedná se o velmi účinnou ale i náročnou léčebnou metodu. Přitom zdůrazňujeme jak slovo léčebnou, tak slovo náročnou. Bohužel, mnoho lidí ji takto nevnímá. Považují ji jenom za jakousi x-denní dietní-stravovací kúru ze zeleninových šťáv a její použití zlehčují-konzumují. Nesprávný přístup však může vést k vážným problémům. Velmi nebezpečné může být „amatérské“ sestavení kúry BM nebo její doslovné přebírání z internetu, z tisku, od známých a podobně. Je nezbytné, aby ji konkrétnímu člověku na míru upravil či sestavil v závislosti na jeho dispozicích a aktuálním zdravotním stavu někdo, kdo ji ovládá a má s ní zkušenosti. Právě od těchto faktorů se odvíjí složení jednotlivých zeleninových šťáv, jejich dávkování, četnost a doba užívání. Upozorňujeme také, že zeleninové šťávy není možné libovolně kombinovat s bylinnými čaji, neboť ty jsou neoddělitelnou součástí BM. Proto musí být i jejich výběr a způsob užívání přizpůsoben stavu konkrétního člověka a současně musí být sladěn s výběrem a užíváním zeleninových šťáv.

Kromě pití zeleninových šťáv a bylinných čajů vyžaduje proveditelnost BM další neméně důležitá opatření. Máme na mysli denní režim, který musí zahrnovat hodně odpočinku, neboť tělo je silně zatíženo, jak podstatnou změnou stravovacího režimu, tak podstatným zvýšením intenzity obnovovacích a vylučovacích procesů, o nemoci samotné ani nemluvě. Významnou podpůrnou úlohu mohou sehrát i vybrané meditační techniky. Bez příslušného denního režimu Vás tedy může BM ještě více zatížit a ohrozit – BM od Vás vyžaduje celý den. Důležitou roli má rovněž trpělivost a důslednost léčeného, ale to se vztahuje na cokoliv, co děláme. Za samozřejmý považujeme průběžný kontakt léčeného s léčícím a průběžnou kontrolu. Pokud jste se nesetkali se shora uvedenými postupy a opatřeními, neprovádíte BM ale jakousi náhražku, která nemusí přinést očekávané výsledky nebo která může být hazardem s vlastním zdravím. Na druhé straně, při dodržování výše zmiňovaného může být BM velmi účinným přirozeným léčebným nástrojem. Měli bychom však vzít v úvahu, že se stále jedná o hmotný prostředek, tj. prostředek s omezenými možnostmi, jež vycházejí z vlastností hmoty použité jako léčivo a z vlastností hmoty, která se podílí na projevech nemoci (nádory, myomy…). A současně platí, že čištění těla nepostačuje k jeho uzdravení, ať použijeme metody tzv. klasické medicíny, Breussovu metodu nebo cílené nehmotné působení (zjednodušeně energetické terapie). Nebude-li léčený člověk na sobě pracovat i po duchovní stránce, tj. uplatňovat přirozený životní styl a rozvíjet svou lásku, dá se očekávat, že zahnaná nemoc se vrátí nebo se objeví jiné neméně vážné problémy…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *