Energie jako nehmotný činitel Univerza

Energie se při svém systémovém „putování“ Univerzem řadí do paprsků:

tzv. do kříže:

  • za sebou: podle systémového silového stupně energie; v čele paprsku je nejsilnější možný systémový silový stupeň, na konci nejslabší možný systémový silový stupeň,
  • a vedle sebe: s vlivem velikosti předhmotného obalu daného systémového silového stupně energie; čím je systémový silový stupeň vyšší, energie je silnější, tím má předhmotný obal menší objem,

a do spirál tvořících pomyslné kužele s úhlem 60°.

Shora uvedený způsob uspořádání energií nazýváme principem řazení energií a má klíčový význam pro následné pochopení vztahu energie a hmoty…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *