Vztahy mezi činiteli Univerza

Pro hlubší pochopení vztahů mezi nehmotnými činiteli Univerza a hmotou lze jejich koexistenci popsat takto:

  • Činitele Univerza nevznikly a nevznikají navzájem jeden z druhého, nemůže se tedy v Univerzu antisubstance Univerza stát prvosubstancí, prvosubstance energií, energie předhmotou, předhmota hmotou, hmota prvosubstancí a podobně.
  • Nehmota může existovat a projevovat se bez hmoty. Hmota však bez nehmoty nemůže existovat a je v procesu neustálých změn. Nehmota řídí hmotu, opačně to není možné. Proto také My ovládáme své tělo a tělo neovládá Nás. My určujeme, jak bude tělo využito, kdy se bude přemisťovat, kdy bude doplňovat hmotu (jíst a pít), kdy bude odpočívat atd. Takové poznání může dovést neurology a psychology k rozšíření pohledu na funkce mozku v lidském těle nebo k osvětlení podstaty myšlení a emocí.
  • Hmota je projevem působení ostatních činitelů Univerza. Nemůže tedy sama o sobě zobrazovat všechny příčiny svého chování…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *