„Klasická“ medicína

 • Cambell, Neil A. a Reece, Jane B.
  • Biologie (Computer Press, 2006)
 • Grof, Stanislav.
  • Holotropní vědomí (Gemma89, 1989)
 • Grof, Stanislav.
  • Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii (Belve Moraviapress, 2007)
 • Grof, Stanislav.
  • Psychologie budoucnosti (Argo, 2008)
 • Horký, Karel.
  • Lékařské repetitorium (Galen, 2005)
 • Látalová, Klára.
  • Bipolární afektivní porucha (Grada, 2010)
 • Ledvina, Miroslav a Stoklasová, Alena a Cerman, Jaroslav.
  • Biochemie pro studující medicíny I. a II. díl (Nakladatelství Karolinum, 2005)
 • Lincová, Dagmar a Farghali, Hasan et al.
  • Základní a aplikovaná farmakologie (Galen, 2005)
 • Kassin, Saul.
  • Psychologie (Computer Press, 2007)
 • Marrieb, Elaine N.
  • Anatomie lidského těla (CP Books, 2005)
 • Strunecká Anna.
  • Integrativní fyziologie člověka pro přírodovědce (Přírodovědecká fakulta UK, 1998)
 • Vokurka, Martin a Hugo Jan (a kolektiv).
  • Velký lékařský slovník (Maxdorf, vydání od roku 2005)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *