řazení hmoty

Jedním z mnoha systémových projevů hmoty je řazení. Považujeme ho ale za méně známý či zohledňovaný, a proto ho uvádíme i na těchto stránkách. V Univerzu se každé dané množství hmoty neustále snaží vytvořit souvislou řadu od nejvíce zahuštěné hmoty (s působením nejsilnější nehmoty) po nejméně zahuštěnou hmotu (s působením nejslabší nehmoty). Určitým způsobem „kopíruje“ chování svého bezprostředního nehmotného hybatele – energií. S takovým stavem se však běžně nesetkáváme. Například daný prostor, jakým je prostředí planety Země, se vyznačuje obrovským množstvím variant uspořádání a zahuštění hmotných částic. Přitom jednotlivé varianty střídají jedna druhou a existují a projevují se současně, ačkoliv z výše uvedené definice to zcela jasně nevyplývá. Totéž lze říci i o jiných částech Univerza, třeba Sluneční soustavě. Koneckonců i lidské tělo nám o tom poskytuje zjevné důkazy. Stačí otevřít například učebnice anatomie a biochemie. Hmotná věda v nich popisuje spoustu možných variant uspořádání hmoty existujících v lidském těle „nepřirozeně“ vedle sebe, zdánlivě bez ohledu na princip řazení energií a z něj vyplývající princip řazení hmoty

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *