Tajemství lidského těla

Lidské tělo je tvořeno celou řadou orgánů, bez kterých by nemohly hmotné orgány včetně mozku plnit své funkce natož existovat. Jako celek je nazýváme nehmotné tělo (NHmT) a nejznámějšími z nich jsou tzv. čakry. NHmT přímo řídí celé tělo, zajišťuje pro tělo dostatek energie ke všem činnostem a jeho prostřednictvím komunikuje s tělem samotným a okolním světem Tvořivý duch – bytost, která ho dočasně užívá.

Pochopení a uznání funkcí NHmT máme za jeden nejdůležitějších úkolů současné hmotné vědy. Vědomá práce s NHmT je klíčem ke spokojenosti a zdraví na úrovni jednotlivce i společnosti. Neuznání a popírání tohoto univerzálního principu vede k převažující symptomatické léčbě, náhodnému vyléčení, recidivám a nevyléčitelnosti chorob. Je příčinou řady diagnostických a terapeutických postupů a nástrojů, které mají na člověka nežádoucí účinky. Vytváří předpoklady k ovládání druhých, omezuje možnosti samoléčby a soběstačnosti jednotlivců. Mimo jiné zdražuje a deformuje zdravotnické systémy a znemožňuje jejich systémovou reformu…

Nehmotné (zjednodušeně energetické) orgány lidského těla

Nehmotné (zjednodušeně energetické) a hmotné orgány lidského těla

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *