Absolutní poznání

Absolutním poznáním se rozumí Absolutno, tj. soubor absolutního poznatku (všech, veškerých Informací) a absolutní schopnosti uplatnit absolutní poznatek (všechny, veškeré způsoby, možnosti použití všech, veškerých informací). Absolutno může být označováno také jako Jediný Bůh. Cílem Absolutna je zdokonalování Sebe sama, svého Absolutního Poznání. Nástroji Absolutna jsou Bytosti (Duchové) a Jsoucno (Tělo), jejichž prostřednictvím uskutečňuje sebezdokonalování. Lze tedy říci, že Bytosti svou existencí a svými projevy v Jsoucnu rozšiřují Absolutní poznání… zpět na Základní pojmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *