Částečně tvořivý duch

Částečně tvořiví duchové jsou jednou ze tří základních forem Bytosti projevujících se v Univerzu. Dalšími jsou: Nadtvořivé bytosti a Tvořiví duchové. Vůči Tvořivým duchům mají omezeny nástroje pro Myšlení a Emoce. Vstupují do těl delfínů, koní, některých druhů opic, psů a slonů. Mají ulehčit Tvořivému duchu jeho dočasný omezující pobyt v hmotném těle, být jeho milým, trpělivým společníkem v každodenních radostech i starostech, připomínat mu svým chováním význam Lásky v jeho životě a upozorňovat ho, že není jedinou bytostí, která dočasně působí skrze své dočasné hmotné Tělo a která dokáže vnímat i jiné než hmotné podněty. Všichni shora uvedení živočichové umí velmi přesně rozpoznat myšlení i emoce lidí a umí na ně odpovídajícím způsobem reagovat. Platí také, že Částečně tvořivý duch-pes vstupuje jenom do těl psů (různých plemen) a nevtěluje se do těla například delfínů, koní atd. ani jiných organizmů. Stejně je tomu u delfínů, koní, opic a slonů… zpět na Základní pojmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *