Emoce

Já-Tvořivý duch působím na Mou dočasnou schránku z Nehmoty a Hmoty, nazývanou Lidské tělo, skrze Mé Myšlení a emoce. Emoce jsou Mou zpětnou vazbou na Mé myšlení. Díky nim, Já mohu vyhodnotit dopady Mého myšlení na Mě i Mé okolí včetně Mého dočasného lidského těla a naopak. Emoce Mi umožňují zjistit, zda Mé myšlení probíhá v souladu s Mým záměrem (včetně životního záměru) a s principy Univerza. Proto je velmi důležité sledovat emoce a podrobovat je vlastní analýze – analýze Já (označovaného také jako Božské jádro, Mé Božství, Bytostní jádro, Vyšší Já…), Mé Lásce. Kvalita Mých emocí proto odráží míru Mých poznatků o principech Univerza a míru jejich uplatnění v Mém bytí, zejména lásky. Emoce představují společně s myšlením druhou ze dvou úrovní projevování se Tvořivého ducha, která bývá nazývána také Egem, nižším já, Duší bytosti, základními poznávacími algoritmy atd. První úrovní je Já… zpět na Základní pojmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *