Hmotné lidské tělo

Hmotné Lidské tělo představují orgány (systémy) lidského Těla, které jsou tvořeny i specificky uspořádanou atomární Hmotou a také Nehmotou systémově podmiňující existenci a funkce dané hmoty těla jako takové. Pro lepší představu lze uvést, že se jedná o téměř všechny struktury lidského těla, které jsou předmětem vědy zvané anatomie. Někdy ho označujeme také jako hmotné tělo, hmotné tělo Člověka, hmotná část lidského těla. Termín „téměř“ vyjadřuje, že součástí hmotného těla jsou také tzv. meridiány, které zajišťují odvod Energií z těla a s kterými mnozí dosud nepočítají… zpět na Základní pojmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *