Jsoucno

Jsoucno je druhou ze základních forem existence dočasně omezené části Absolutna. Cílem Jsoucna je vytváření rozmanitých, neustále se měnících – dočasných a omezujících – podmínek bytí a projevování se Bytostí. V tomto smyslu bychom si mohli představit, že do Jsoucna byl vržen absolutní poznatek (všechny, veškeré Informace), který se neustále uspořádává, mění způsoby svého projevu, a proto ho nemusí být každý schopen vnímat jako celek. Lidé si mohou Jsoucno uvědomovat jako dvě základní Těla – podsystémy: Mimouniverzum a Univerzum… zpět na Základní pojmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *