Karma

Karma je tvořena jednak Energiemi (Informacemi, skutky), které na sebe daný Tvořivý duch navázal během Lidských životů (mohou být Přirozené i Nepřirozené) a jednak energiemi (informacemi, skutky), které produkuje daná civilizace a její jednotliví členové (mohou být rovněž přirozené i nepřirozené). Tím se vytváří karmické (informační, skutkové) prostředí neboli energetické soubory, s nimiž se má jedinec do nich vstupující naučit přirozeně pracovat – přirozeně je včlenit do své karmy, do svého poznání. Proto není každý energetický soubor nacházející se v daném společenství (na planetě) součástí karmy konkrétního Člověka, ale podle aktuální a předpokládané energetické (karmické) situace daný Tvořivý duch připravuje svůj životní záměr – svůj karmický plán. Snaží se tudíž vyhledávat takové podmínky, které mu umožní co nejvíce svou karmu naplnit neboli co nejvíce rozšířit své poznání. Když se karma naplní, možnosti lidského Poznání a poznávání dosáhnou maxima a daná Bytost se už nevtěluje – její lidská existence je u konce a ona se rozvíjí jiným způsobem. Naplněná lidská karma – poznání – se včetně svého energetického obsahu integruje do Jsoucna… zpět na Základní pojmy

Více informací o karmě najdeš v Rubrice: O karmě a odpuštění… (viz postranní menu)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *