Lidské tělo

Lidské Tělo je dočasnou schránkou Tvořivého ducha při opakovatelném a dočasném ověřování jeho kvality pobytem v hmotném prostředí neboli v průběhu tzv. života člověka. Smyslem existence lidského těla je zajištění takových podmínek, které umožní ověření kvality konkrétního Tvořivého ducha co nejvhodněji a nejdůkladněji. To znamená, že po převzetí odpovědnosti za zvolené tělo (proces narození), se Tvořivý duch ocitá v prakticky neznámém prostředí, které v tomto okamžiku tělo vytváří. Dobrovolně a v souladu se svým životním záměrem (osudem, Karmou) se totiž dočasně, na dobu pobytu v těle, „zřekl“ části svých Přirozených dovedností a přístupu k Informacím Univerza. To se týká rovněž Poznání, kým vlastně je a co v těle pohledává. Během života je lidské tělo tvořeno dvěma systémově neoddělitelnými částmi: Nehmotným lidským tělem a Hmotným lidským tělem. Lidské tělo je jedním z „míst“ uplatňování Karmy, dalším je Ego… zpět na Základní pojmy

Více informací o lidském těle najdeš v Rubrice: O lidském těle… (viz postranní menu)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *