Náboženství

Náboženství je úzce spjato s bytím a projevováním se Tvořivých duchů v Univerzu obecně. Nejde tedy o specifickou aktivitu Člověka. V tomto smyslu má být předmětem náboženství uvědomování si Lásky v sobě i mimo sebe a poznávání její nezastupitelné, zásadní úlohy v rozvoji jednotlivce i daného společenství. Spočívá v hledání, rozvíjení a používání takových poznatků, které jsou zdrojem a podmínkou Přirozeného bytí Tvořivých duchů. Během tzv. života má pomoci Tvořivému duchu uvědomit si z jeho dočasné a omezující pozice v Lidském těle, že láska je „svatým grálem“, který mu otevře Poznání o jeho původu a poslání, který mu umožní dosáhnout cílů svého životního plánu (osudu, Karmy) a díky kterému bude moci spokojeně a zdravě žít. A samozřejmě, že takové konání nemusíme náboženstvím ani nazývat. I termín může mít své historické, poznávací omezení… zpět na Základní pojmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *