Smrt

Smrt neznamená konec existence Bytosti (Ducha), konec společných vztahů, konec společného tvoření, konec společných zájmů, konec společného bytí. Jedná se pouze o dočasné přerušení uvědomování si, že ten druhý je stále se mnou. Z nedostatku Poznání současné společnosti mají tuto Informaci dostupnou většinou bytosti na té „druhé straně“, odkud všichni přicházíme do života a zase se tam vracíme. Konec života člověka neboli smrt nastává zastavením funkce ZDROJe a zahájením přeměny Hmotného lidského těla z formy Výše uspořádané hmoty na formu Níže uspořádané hmoty. V tomto okamžiku Tvořivý duch opustí Lidské tělo. Nehmotné lidské tělo je v procesu smrti integrováno do Nehmoty Jsoucna – mimouniverzální a univerzální duše. Smrt tedy není ukončením bytí Tvořivého ducha, nýbrž znamená konec jednoho cyklu dočasného používání jedné formy Těla Tvořivým duchem… zpět na Základní pojmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *