Zázraky se dějí

V „běžné“ pozici přijímá Tvořivý duch všechny telepatické (nehmotné) vjemy z nehmoty Univerza (univerzální duše) skrze nehmotné řídící centrum těla (lidskou duši):

Komunikační model Tvořivého ducha-člověka v „běžné“ pozici „uvnitř“ hmotného těla

Hmotné vjemy zprostředkovávají hmotné smysly, jejichž informace jsou k Tvořivému duchu přenášeny z mozku taktéž nehmotným řídícím centrem těla (NŘCT). Stejná cesta vede od Tvořivého ducha k jeho okolí včetně dočasného lidského těla.

Někteří Tvořiví duchové-lidé se umí tzv. vymístit neboli dočasně komunikovat bez použití NŘCT:

Komunikační model Tvořivého ducha-člověka v bodě vymístění

V tomto smyslu se hovoří také o astrálním cestování, vědomé exteriorizaci atd. Tvořivý duch pak nepřijímá žádné signály z hmotných tělesných orgánů včetně smyslových a komunikuje pouze telepaticky, což je jeho přirozený způsob vnímání a „domlouvání se“. Proto je ve větší či menší míře dostupný každému člověku. Do jaké míry ho využívá, vyplývá především z jeho aktuálního životního záměru a konání.

„Nadpřirozenost“, paranormálnost, výjimečnost, zázraky a podobně mají jako vše, co souvisí s člověkem, individuální charakter. Co jeden považuje za nevysvětlitelné, druhému může připadat jako naprosto srozumitelné. V této souvislosti se pozastavujeme nad některými „paranormálnostmi“ současné hmotné a na zisk orientované vědy. Udivující schopnosti výborného matematika nebo geniálního houslisty mnozí „odbudou“ jeho nadáním a pílí. Ale tytéž vlohy a úsilí jim z nějakého „paranormálního“ důvodu nestačí jako základ pro vysvětlení léčby nehmotnými energiemi, určování nemocí na dálku, jasnovidných předpovědí a dalších přirozených jevů. Nevědecky se snaží o jednostrannou cenzuru jejich výzkumu, omezují šíření informací o nich a často v rozporu se základní kulturou hanobí a zesměšňují jejich nositele, ačkoliv sami nedokáží nic takového vykonat a někdy ani pochopit.

Všechny „nadpřirozené“ schopnosti jsou hlavně životní zkouškou konkrétního člověka, zda s nimi naloží v souladu s láskou, ať je jejich nositelem či svědkem. Pro své nositele pak navíc nezakládají žádné právo k vyšším požadavkům, nadřazenosti atd…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *