Strach

Strach je projevem nedostatečného Poznání o systémové podstatě Lásky a také o vztahu minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Přitom pod minulostí, přítomností a budoucností si lze v měřítku jednoho Lidského života představit okamžiky ale i celá desetiletí. Neuznává-li jedinec nebo skupina systémovou funkci lásky nebo ji nedostatečně praktikuje, omezuje vlastní přístup k Informacím, které jsou nositeli Přirozených řešení a které jsou systémově otevírány právě Energiemi lásky. Nemůže také v plné míře využívat své přirozené tvůrčí schopnosti. Pokud zároveň nezná podstatu minulosti, neví, co v přítomnosti ovlivnilo současný stav. Nenachází přirozené východisko nebo ho nedokáže převést do své praxe. Tím ale vytváří Nepřirozené podmínky i pro věci budoucí… zpět na Základní pojmy

Více informací o strachu najdeš v Rubrice: O strachu a násilí… (viz postranní menu)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *