Tvořivý duch

Tvořiví duchové jsou jednou ze tří základních forem Bytosti projevujících se v Univerzu. Dalšími jsou: Nadtvořivé bytosti a Částečně tvořiví duchové. V Univerzu Tvořiví duchové existují a projevují se „standardně“ mimo Lidské tělo, z pohledu Hmoty „nesmrtelně“. Tento způsob bytí někteří z nich „přerušují“ dobrovolnými a opakovatelnými pobyty ve hmotě neboli životy člověka, které jsou stejně jako existence Hmotného lidského těla pouze dočasné, tzv. Smrtelné. Tvořivý duch se projevuje na dvou úrovních. První z nich bývá nazývána (označované také jako Božské jádro, Mé Božství, Bytostní jádro, Vyšší Já…). Myšlení a Emoce (jinak řečeno Ego, nižší já, Duše bytosti, základní poznávací algoritmy…) pak máme za druhou úroveň projevování se Tvořivého ducha… zpět na Základní pojmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *