Základní poznání

„Na počátku“ své existence má Bytost přinejmenším základní poznání, které tvoří: základní poznatek o tom, co je Láska a že je Bytostí neboli že je Oddělená, a základní schopnost Milovat, Myslet a Prožívat (Prociťovat). Od toho „okamžiku“ záleží pouze na ní, jak s nimi naloží. Láska je přitom stavem harmonie, vyrovnanosti a splynutí s Absolutním poznáním, zatímco Oddělená vyjadřuje neúplnost Poznání a touhu po splynutí s Absolutním poznáním. Milovat znamená uplatňovat Lásku, Myslet (Myšlení) považujeme za synonymum termínu zpracovávat poznatky (Informace) a Prožívat (Emoce) vytváří zpětnou vazbu na myšlení… zpět na Základní pojmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *