Láska jako univerzální nastroj

Za přirozené máme vše, co se projevuje Láskou neboli harmonií, vyrovnaností, dobrem… Spokojenost a zdraví jsou tak přirozenými stavy člověka, tj. Tvořivého ducha a jeho dočasného lidského těla:

Člověk – spokojenost a zdraví

Přirozená léčba

Míra spokojenosti a zdraví proto vyjadřuje míru lásky k sobě i k ostatním – míru harmonie.

Spokojenost a zdraví však není záležitostí jenom jednotlivců. Míra spokojenosti a zdraví společnosti jako celku ukazuje na míru jejího systémového poznání. A tak násilí, strach, nesmyslná soutěž, znečištěné životní prostředí, neúspěšná léčba, vysoké počty nemocných, velká míra sebepoškozování atd. napovídají mnohé o vyspělosti daného společenství.

Bohužel, musíme konstatovat, že spokojenost a zdraví nemají v hodnotovém žebříčku současné „vyspělé“ civilizace zásadní postavení. Spíše jsou to prázdná slova a de facto či de jure bývají zaměňovány se spotřebou a práceschopností. O jejich skutečné podstatě a významu se raději nehovoří, protože na neznalosti druhých (a paradoxně i vlastní) ukájejí mnozí svou touhu po moci a bohatství. I proto představuje spokojenost a zdraví v současném zdravotnickém systému hlavně prostředek ke zisku a nikoliv primární cíl.

Univerzálním klíčem ke spokojenosti a zdraví na individuální i společenské úrovni je láska. Někteří se ale domnívají, že láska je „pouze“ filozofická kategorie nebo dokonce pohádka pro „ty naivní“. Láska však má svůj energetický projev, který je nenahraditelným optimalizačním nástrojem lidského poznání. Jiní pak zaměňují lásku se zamilovaností, přátelstvím a podobnými vztahy. Ani to není láska… Takto neznalých lidí je hodně, protože univerzální rozměr lásky dosud není v naší civilizaci standardem. Ba naopak, od narození jsme postrkováni spíše opačným směrem. Zvyšování míry systémového poznání, svobody, radosti, bezpečí, prosperity však není možné bez pochopení, co je láska a jakou úlohu hraje v našich životech, a bez následného zavádění těchto poznatků do naší každodenní praxe…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *