Poznání

Za základní hodnotící kritérium míry systémového poznání daného Tvořivého ducha považujeme míru uplatňování lásky v jeho konání vůči Sobě i okolí. Jak jsme shora uvedli poznání má dva ukazatele. Bez prvního z nich, bez souboru poznatků, není co uplatnit a bez druhého, bez konání dle souboru poznatků, není co hodnotit. V lidském životě často dochází k přeceňování obsahu a objemu informací, které daný člověk má, vůči jeho dovednosti své znalosti v praxi uplatnit. Jedním z příkladů může být kouření lékařů. Všichni disponují obrovským souborem informací o škodlivosti a nebezpečnosti tohoto zlozvyku, přesto nedokáží své poznatky uplatnit a vědomě se vystavují riziku vážného onemocnění či předčasného úmrtí. Není tedy důležitý jenom objem a kvalita informací, nýbrž i schopnost přirozeně poznatky využívat. Každý jedinec, každá civilizace může jednoduše posoudit, zda jeho aktuální bytí a projevování se je či není v rozporu s vlastním a obecným systémovým poznáním a kde se na své cestě za poznáním nachází. Tento systémový nástroj představuje jeho spokojenost a v případě člověka i zdraví jeho dočasného lidského těla…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *