Tři prostředí a čtyři kritéria

Na Tvořivého ducha-člověka neustále působí 3 systémová prostředí: lidské tělo – hmotná schránka, v níž Tvořivý duch během života člověka dočasně „pobývá“, civilizace – společenství, s nímž Tvořivý duch daný Život člověka sdílí, a planeta Země – jediné místo v Univerzu, kde může Tvořivý duch v současné době uskutečňovat Život člověka tak, jak ho známe. Prostřednictvím lidského těla, civilizace a planety lze regulovat cíle, rychlost a podmínky rozvoje Tvořivých duchů-lidí. Na tomto regulačním procesu se podílejí i Tvořiví duchové aktuálně pobývající v lidském těle a jejich působení se jednoduše projevuje jako životní styl. V závislosti na aktuálním systémovém poznání daného Tvořivého ducha a na jeho aktuálním životním záměru poskytují tato 3 prostředí 2 systémové funkce – vytvářejí Tvořivému duchu dočasně omezující podmínky pro Život člověka a předkládají mu měřítka pro hodnocení vlastní kvality už během života člověka.

Na své životní pouti má tedy Tvořivý duch objevit a využívat 4 systémová kritéria, z nichž první tři charakterizují přirozený stav jeho prostředí. Jedná se o zdraví (jako přirozený stav lidského těla), mír, vzájemný respekt, spolupráci a nezbytnou osobní potřebu (jako přirozené civilizační – společenské – podmínky pro systémové soužití a poznávání) a přírodní, čisté životní prostředí (jako přirozený stav užívaného i sdíleného prostoru). Tato 3 kritéria pak tvoří společný základ pro kritérium poslední – spokojenost (jako stav Tvořivého ducha, jehož dočasné lidské tělo je zdravé a který své myšlení, emoce a konání řídí láskou ke Všem a ke Všemu)…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *