„Nadpřirozené“ schopnosti

Neobyčejné schopnosti jednotlivců bývají předmětem širokého zájmu a emotivních diskuzí. V naší terminologii shrnujeme část z nich do pojmu cílené nehmotné působení a jejich podstata spočívá v řídícím vztahu nehmoty (včetně energií) ke hmotě. Je-li cílem nehmotného působení odstranění nemoci, hovoří se o zázračných léčitelských metodách. Vzájemná komunikace mezi lidmi bez použití hmotného těla nebo hmotných technických zařízení je označována jako telepatie. Přemísťování hmotných objektů stejným způsobem se nazývá teleportací. Stane-li se cílem „paranormálního“ působení útočná nebo obranná akce, vydávají se takové činy za bojová umění. Na tomto místě připomínáme, že násilí je nesystémovým chováním, konáním v rozporu s principy Univerza, a jako takové by mělo být hodnoceno všemi účastníky. Nejdokonalejší bojovou technikou je totiž zabránění násilnostem bez jakéhokoliv fyzického kontaktu. Projevuje se specifickou formou jasnovidnosti (například předvídání útoku zavázanýma očima), znehybněním protivníka nebo ovlivňováním jeho duchovního stavu (myšlení a emocí) bez použití hmotných prostředků (včetně hmotného těla). Takto může být působeno na všechny bytosti a vše živé i neživé. Za specifických podmínek může být člověk schopen dokonce pohybu vzduchem, tzv. levitace, nebo se může stát hmotně nezjistitelným – neviditelným, ať lidským okem či technickým zařízením. Užívání cíleného nehmotného působení vůči komukoliv a čemukoliv někteří nazývají magií. Pokud k tomu dochází v souladu s principy Univerza, zejména láskou, hovoří se o bílé magii. V opačném případě se má jednat o černou magii.

První fází všech shora uvedených „paranormálních“ jevů je získávání informací z nehmoty. Informací pak rozumíme návrh technického řešení, popis příčiny nemoci, návod k léčbě, předpověď ale i pohled do minulosti (jasnovidnost) atd. Mnozí označují tyto schopnosti za nesmysly a jak už bylo uvedeno, v rozporu s vědeckým přístupem brání jejich zkoumání. Jiní zase provádějí jejich tajný výzkum i za společenské prostředky a výsledky pečlivě skrývají před veřejností. Jenom malá skupina s minimální podporou se zabývá těmito dovednostmi s odpovídající pozorností veřejně a bez vedlejších úmyslů. I to je důvodem, proč současný člověk tuto přirozenou lidskou dovednost (cílené nehmotné působení) běžně nevyužívá a nerozvíjí. Proto neví, že každá hmota, hmotná informace, může být ukryta tomu, kdo používá výhradně hmotné vnímání. Se znalostí věci se dají pomocí nehmoty (zjednodušeně energií), řídícího prvku hmoty, cíleně měnit vlastnosti jakéhokoliv hmotného objektu včetně lidského těla, třeba ho uzdravit. Většina lidí ale není schopna takové výkony podávat. Brání jim v tom jejich hmotný pohled na svět a nepřirozený životní styl…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *