Kniha „Úvahy s láskou“

V naši předchozí knize nazvané „Život člověka“ jsme čtenáři předložili komplexní informaci o našem světě, o naší existenci a způsobech jejího naplňování cestou svobody, prosperity, lásky v individuálním i společenském měřítku. Nyní jsme zvolili jiný formát, dalo by se říci „povídkový“. Tvoří ho soubor zdánlivě nesouvisejících úvah. Zamýšlíme se nad tématy, která se do „života člověka“ nevešla nebo která do něj podle nás nepatřila. Nicméně, jsou prezentována v jeho duchu, jeho jazykem.

Pokračujeme tedy ve snaze o propojení dvou pohledů, které zatím hmotně a na zisk orientovaná věda ale i většina „vyspělé“ společnosti nepřirozeně oddělují a tak vědomě či nevědomě vytvářejí celou řadu potíží označovaných jako sociální a ekonomické krize nebo násilí a nedostatek. Máme na mysli tzv. duchovní a vědecký přístup, jejichž integraci považujeme za klíč k řešení jakýchkoliv problémů. Znova si klademe za cíl oslovit ty z nás, kteří jsou tzv. racionální, pragmatičtí, logicky uvažující, hledající fakta a zkoumající, jak do sebe zapadají, jak jsou využitelná, jak vytvářejí pomyslnou „červenou nit“. Současně jim však otvíráme dveře k tomu, v čem tkví podstata bytosti a co podle našeho názoru někteří opomíjejí. A naopak těm spíše pocitově založeným chceme ukázat, že jejich přístup je plně v souladu s racionalitou a pragmatismem a že tzv. rozum je velmi zábavný a užitečný prostředek k dosažení nejrůznějších cílů, dovedeme-li ho svou intuicí usměrnit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *