Pravotočivost a levotočivost

V souvislosti s energetickými změnami, které provázejí různé typy transformací jednotlivců (včetně jejich těl) i civilizací, se často hovoří o pravotočivosti nebo levotočivosti energetických spirál. Někdy dokonce bývají pravotočivé energie označovány jako vhodné pro člověka a levotočivé jako nevhodné nebo úplně naopak. Dle našich poznatků mají pravotočivost, levotočivost a posuzování jejich vhodnosti svou podstatu ukrytou v systémových energetických změnách střídajících neustále jedna druhou a v dosud převažujícím duálním chápání světa. Jak planeta, tak civilizace na ni působící, jsou totiž v systémových intervalech vystavovány různým energetickým podmínkám. To znamená, že po určité období, třeba po několik tisíc let, máme k dispozici určitý druh energií. Po uplynutí daného časového úseku se vlastnosti energií, které k nám proudí z Univerza, změní. Součástí této změny může být i změna výskytu pravotočivého respektive levotočivého uspořádání. Důležitou informací také je, že pravotočivé a levotočivé varianty se vyskytují v obrovském, dalo by se říci v nekonečném, množství a v určitém poměru společně. Jaká varianta energií (včetně jejich pravotočivosti nebo levotočivosti) bude v konkrétním období převažovat a dominantně působit, určují aktuální systémové potřeby planety a civilizací – jejich aktuální provozní (u planety) a vývojové (u bytostí) stádium. Z toho plyne, že není možné jednoznačně říci, že pravotočivé energie jsou vždy přirozené a levotočivé vždy nepřirozené. To záleží na dané provozní a vývojové situaci. A právě v současné době jsme upozorňováni, že začíná éra velkých změn, které symbolizují rok 2012 a celá řada tzv. proroctví. Jak planeta, tak člověk, se musí posunout dále. Atmosféra hmoty, strachu, chamtivosti, znečištění a násilí už tak dusí jakýkoliv pokrok, že často máme za přirozené také sebepoškozující a sebezničující metody a nástroje.

Vrátíme-li se k energiím, pak i současnou situaci provází změna točivosti energetických spirál proudících z okolního vesmíru do našeho prostoru. K dispozici už nějakou dobu jsou a ve stále větší míře než v uplynulých tisíciletích budou rovněž levotočivé varianty energií. Nyní můžeme vyvodit, že teze o vhodnosti pravotočivých spirál pro člověka má své dočasné systémové opodstatnění. Pro právě končící období byla dominance pravotočivosti a toho, co ve své variantě nabízela, charakteristická a nezbytná. Zvěstovatelé na počátku naší „pravotočivé“ éry získali a šířili tuto informaci ku prospěchu všech. V současnosti ale dochází k systémové změně. Planeta i lidstvo mohou se stále vyšší intenzitou vnímat levotočivé energetické spirály přinášející jiný způsob zpracování informací, další pohledy na věc, nové schopnosti – nové existenční-poznávací podmínky. Všichni se s nimi nakonec vyrovnají. Jde „pouze“ o to, nakolik jim budou ve své neznalosti odporovat a nakolik se proto budou „trápit“ na individuální i společenské úrovni. Hlavní cíl těchto změn spočívá ve znovu-zpřístupnění informací o nehmotných-duchovních principech našeho bytí a v jejich harmonizaci se současným ryze hmotným většinovým poznáním. Během této cesty se naše civilizace nepředstavitelně změní bez ohledu na to, co si budou přát mocichtiví ve vládách, zkorumpovaní v politických stranách, chamtiví ve firmách, všichni zaslepení a nesnášenliví a rovněž ti, kdo je budou jakkoliv vědomě či nevědomě podporovat. Jednou z mnoha změn bude také nový pohled na pravotočivost a levotočivost nejen energií ale třeba i politických směrů. Tyto duální pojmy vysvětlující v dané vývojové fázi duálně uvažujícímu člověku podstatu věci ztratí své vývojové opodstatnění a lidská bytost je bude vnímat jinak. Nejdříve dospějeme k vědomé integraci nehmotného a hmotného vnímání sebe sama a okolního světa a tento přístup se stane základní vědeckou metodou. První informace o tomto novém pohledu na Vše už přinášejí své ovoce. Máme na mysli tzv. holistický přístup, který je uplatňován, byť v omezeném měřítku, při léčbě nebo rostoucí zájem o duchovní nauky minulosti i současnosti v naší hmotné a na zisk orientované společnosti. A také poslední objevy hmotné vědy v oblasti kvantové teorie, které otřásají její vlastní definicí vědeckosti. Nové systémové možnosti však daleko přesahují úvahy současného člověka. Kdo chce vpřed, ten se nesmí novým podmínkám bránit, musí je podporovat a rozvíjet. Neměl by ale zapomínat, že bez lásky to půjde velmi těžce…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *