Co je spokojenost a zdraví

Spokojenost je výsledkem správného, přirozeného zpracování a prožívání (prociťování) informací Tvořivým duchem – je výsledkem jeho správně, přirozeně fungujícího Já, myšlení a emocí v souladu se systémovými principy – zejména láskou. Zdraví pak vyjadřuje správnou, přirozenou funkci lidského těla, která je výsledkem přirozených tělesných procesů, tj. nevedoucích k oslabování, poškozování a ničení organizmu. Je zásadně ovlivňována konáním a životním plánem (osudem, karmou) daného Tvořivého ducha. S životním plánem tedy souvisí i tzv. vrozené a dědičné choroby. Působení Tvořivého ducha na Sebe sama a tělo se uskutečňuje prostřednictvím šesti základních prvků: myšlení, emocí, potravin a nápojů, prostředí, pohybu a odpočinku, o jejichž kvalitě rozhoduje právě On mírou uplatnění lásky. Spokojenost a zdraví tak tvoří spojené nádoby, které se vzájemně ovlivňují a které informují Tvořivého ducha o důsledcích jeho konání. Jsou systémovými ukazateli chování jednotlivce a projevem jeho správného, přirozeného jednání. Spokojenosti ani zdraví není možné dosáhnout bez lásky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *