Pozitivní účinky přirozeného životního stylu

Na hmotné úrovni je důsledkem přirozeného životního stylu zdraví dočasného lidského těla, jehož hmota přirozeně roste a obnovuje se, neboť do těla vstupují přirozené látky a neoslabují ho nepřirozené odpady. Zásadní úlohu v těchto procesech má přirozená strava a přirozené prostředí. Nesmíme opomenout také přirozený pohyb a odpočinek. Organizmus se nám odvděčí nejen dobrou kondicí, tj. maximálním dostupným tělesným výkonem včetně odolnosti vůči nemocem, ale podpoří i duchovní a duševní procesy jako například ukládání nebo vyzvedávání informací Tvořivým duchem do/z mozku. Bude také vytvářet příznivější podmínky pro rozvoj našich „nadpřirozených“ schopností – podpoří naše nehmotné vnímání, které silně tlumí hmotný a na zisk orientovaný přístup celé společnosti, jehož výsledkem je nesmírné množství nepřirozených hmot zamořujících naše dočasná těla i životní prostředí. Současná mocenská špička se totiž soustřeďuje na „boj“ s globálním oteplováním, o kterém skoro nic neví či nechce vědět, ale z něhož „cítí“ velký zisk. řeší (pro sebe) ekonomickou a energetickou krizi, kterou vyvolala svou neschopností a chamtivostí. Nemá zájem na vyléčení miliónů nemocných, nasycení miliónů hladových ani na zastavení bezohledného vraždění miliónů nevinných ve válkách. Topí svět ve špíně a smogu, tzv. vyspělé země nevyjímaje. Nestojí o znalé ale o závislé. Je tedy zřejmé, že člověk se nemůže spoléhat jenom na druhé, i když se tito hodnotí jako „nejlepší“. V této situaci umožňuje přirozený životní styl každému jedinci zlepšit a rozšířit své dovednosti v rozpoznávání co je nebo co není dobré, přirozené. A jak se to projeví?

Naše tělo, nehmotné i hmotné, nám bude podávat citlivější a přesnější informace o tom, jak se cítí a co se děje kolem nás. Dokážeme bez pomoci laboratoří, speciálních přístrojů a chamtivých reklam vybrat správné, přirozené potraviny, suroviny pro oděvy, místa a materiál pro stavbu domů, přírodní léčiva atd. Spotřebujeme výrazně méně jakýchkoliv léků, přirozených i nepřirozených potravin a nápojů, stravování se zjednoduší a celkové náklady na živobytí klesnou. Ztratíme zájem o řadu nepřirozených věcí, které nyní považujeme za nezbytné nebo jim nedokážeme odolat. Vymaníme se ze zajetí marketingových kampaní, jejichž cílem je vytvořit ze služeb a zboží drogu. Získáme více důležitých hmotných informací o sobě a světě, v němž žijeme, zbavíme se informačního balastu, který nás má ovládat. Svůj čas a své peníze budeme moci investovat do jiných oblastí. Objevíme nové přirozené technologie, jak si zajistit, teplo, světlo, bezpečnost atd., aniž bychom byli odkázáni na stovky a tisíce kilometrů vzdálené anonymní dodavatele a obří firmy. Budeme méně závislí na druhých, na jejich schopnostech, omylech, nezodpovědnosti a bezohlednosti. Tzv. volný trh bude opět naším dobrým sluhou a nikoliv zlým pánem. Rozmanitost nabídky nesprávně označovaná jako konkurence má vytvářet prostor individuální svobodě, přinášet více možností pro volbu a nesmí se stát nástrojem k likvidaci tzv. slabších nebo těch s jiným názorem…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *