Stravování s láskou

Při výběru potravin a nápojů by nikdy neměla chybět láska a ani při jejich úpravě a konzumaci. Právě láskyplné energie nám umožňují rozeznat přirozenou potravinu nebo nápoj, zvolit přirozený způsob jejich úpravy, harmonizovat jejich zahuštění se zahuštěním našeho dočasného lidského těla a zpracovat je co nejefektivněji a nejšetrněji. K harmonizaci potraviny připravené ke konzumaci byly mimo jiné zavedeny i modlitby před jídlem (nejen křesťanské). Taková modlitba, meditace a podobně neslouží pouze k děkování Bohu, Stvořiteli, Přírodě atd. za ty dary, nýbrž hlavně k energetické konfiguraci jak potraviny, tak organizmu, těsně před požitím. Bohužel, znalost této její univerzální funkce je mnohými opomíjena. Duchovně vyspělejší jedinci ji však k přípravě jídla i svého těla používají po celou dobu existence lidstva. Jedná se totiž o další možné využití cíleného nehmotného působení, a proto je v různých formách součástí mnoha nauk o „tomtéž“…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *