Nehmota – systémový partner hmoty

Současná představa o hmotě jako původci energie nebo o energii jako formě hmoty směřuje hmotnou vědu k mnohým otázkám, na které nedokáže smysluplně odpovědět. Hmota totiž není v Univerzu sama a plní zde úplně jinou roli než se jí přisuzuje. „Vedle“ hmoty existuje v Univerzu samostatně a nezávisle soubor dalších látek – nehmotných činitelů. Bez nich by nebyla možná existence galaxií, slunečních soustav, Země ani člověka. Nemohly by probíhat žádné hmotné procesy označované jako fyzikální, chemické a biochemické děje. Hmota by ztratila svou „hnací sílu“ a přestala by existovat. Prostředí Univerza tedy zahrnuje kromě hmoty (Hm) i nehmotné součásti, z nichž uvádíme:

  • antisubstanci Univerza (ASU),
  • prvosubstanci (PS),
  • energii (E) a
  • předhmotu (PHm).

Nehmotné činitele neboli nehmota představují hmotnou vědou toužebně hledaný další rozměr, který člověku otevírá cestu ke smysluplnějšímu poznání Univerza i sebe sama. Nehmota je tudíž přirozenou a neoddělitelnou součástí lidského života. Člověk jejím prostřednictvím řídí také své tělo, i když si to většina z nás vůbec neuvědomuje. Příliš mnoho nepřirozené hmoty, strachu a chamtivosti v našich životech omezuje naše přirozené tvořivé a poznávací schopnosti…

Činitele Univerza – 5 univerzálních látek

Základní kategorie hmoty

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *