Co nazýváme „životem“

Dočasný pobyt Tvořivého ducha ve hmotném těle neboli Život člověka má účel, který NUHm – níže uspořádaná hmota (neživá příroda) – není schopna sama plně zabezpečit. Svými projevy totiž neumožňuje Bytostem při jejich dočasném pobytu ve hmotném těle zobrazit v potřebném rozsahu (ve vyčerpávajícím množství variant, způsobů, pohledů a podobně) působení principů Univerza včetně podstaty jejich bytí a poslání. Není také možné sestavit z ní samotné a bez jejích dalších úprav takové hmotné tělo, v němž by mohla tvořivá bytost dočasně pobývat a plnit svůj životní záměr. Tuto funkci zajišťuje VUHm – výše uspořádaná hmota neboli život (živá příroda). Jednou z forem výše uspořádané hmoty je lidské tělo.

Provozní cyklus hmoty v Univerzu však vede k takovým změnám, že na dané planetě nelze do nekonečna zajistit požadované systémové podmínky pro ověřování kvality Tvořivých duchů jejich dočasným pobytem ve hmotných tělech, tj. ani existenci dané výše uspořádané hmoty. Dříve či později musí být proto vybráno a připraveno jiné místo, které budou moci Tvořiví duchové k tomuto účelu využívat. Tak tomu bylo a bude i s planetou Zemí…

Jeden provozní cyklus výše organizované hmoty neboli „života“ v Univerzu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *