Bytost zvaná člověk

Člověkem je tedy Tvořivý duch – bytost, která dobrovolně a dočasně užívá lidské tělo s cílem splnit své systémové poslání, tj. ověřit kvalitu své nehmotné neboli duchovní podstaty – svého Já, svého myšlení a svých emocí ve vztahu k lásce včetně míry svých schopností užívat energie v souladu s univerzálními principy. Jeden opakovatelný dočasný „pobyt“ tzv. ve hmotě nazýváme životem člověka.

Dočasným pobytem ve hmotě se přitom rozumí, že součástí vnější schránky Tvořivého ducha je dočasný obal z nehmoty (včetně energií) a z výše uspořádané hmoty, který dočasně obklopuje Tvořivého ducha, který je dočasně jeho neoddělitelnou součástí a který nazýváme lidským tělem. Během života člověka Tvořivý duch dočasně uplatňuje své tvořivé a poznávací schopnosti také skrze tuto dočasnou nehmotnou a hmotnou schránku. To, co hmotná věda označuje jako člověka, tj. hmotné lidské tělo, je proto jednou nikoliv jedinou součástí jak člověka, tak lidského těla.

V procesu smrti Tvořivý duch dané lidské tělo opouští. Nehmotná část těla se integruje do nehmoty Univerza respektive Jsoucna a hmotná část se mění z hmoty živé (výše uspořádané) na neživou (níže uspořádanou)…

Člověk – základní struktura člověka

Duše člověka

Základní typy bytostí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *